Driftsstatus

 

Ingen nuværende hændelser som påvirker produktionssystemerne.

Spørgsmål kan sendes til: help@signit.dk

English:

No current incidents affecting production systems.

Questions can be sent to help@signit.dk