Tilmelding

Tilmeld elev til Hørby Efterskole.

Har mere end én forælder forældremyndigheden over eleven, skal I angive begge navne,

og begge forældre skal skrive under med NemID.

*CPR-nummer, navn og email er påkrævet til signeringOplysninger Om ElevenOplysninger om forældre

Forældremyndighedsindehaver 1

Forældremyndighedsindehaver 2

Evt. anden kontaktperson

Når I har udfyldt formularen og godkendt betingelserne, får I en mail fra sign.it, hvor de angivne forældre skal underskrive med nemID.

Indlæser vent venligst

Betingelser

Ved vores underskrifter via NemID bekræfter vi, at ovenstående oplysninger er rigtige. Vi vil som elev og forældre/værge i samarbejde med skolen være med til at gøre skoleopholdet til en god og lærerig oplevelse for den enkelte og for andre. Dette sker bl.a. ved at overholde skolens regler.

Forældre/værge bekræfter samtidig at have det fulde økonomiske ansvar i forbindelse med skoleopholdet. Jeg/vi hæfter således solidarisk med barnet for skolepengenes betaling, samt for ethvert erstatningskrav fra skolens side, der måtte blive rejst som følge af skadevoldende handling.

Dette krav gøres gældende uanset om forældrene har en familieforsikring, der dækker, eller om forældrene selv skal betale. Forældrenes erstatning (ekskl. forsikring) er begrænset til 10.000 kr.

Betalingen for startpakken (2 x 1.000,- kroner) forfalder hhv. 1. november og 1. februar. Skolepengene betales over 11 rater med start 1. juli og sidste rate 1. maj.

Hvis både mor og far har forældremyndigheden over eleven, skal I angive begge som forældremyndighedsindehavere, og begge forældre modtager efter indsendelse af formularen en mail fra signit.dk, hvorfra I skal underskrive tilmeldingen med NemID.

Har kun en forælder forældremyndigheden over eleven, skal du kun angive denne forælder på tilmeldingen. Efter indsendelse af formularen modtager denne forælder en mail fra signit.dk

Mailen fra signit.dk indeholder en kopi af den udfyldte formular samt felter til underskrift med NemId.

Når forældrene har underskrevet med NemId bliver tilmeldingen sendt til skolen, som bekræfter modtagelsen.

I har mulighed for evt. at angive endnu en voksen som kontaktperson til eleven, hvis det er relevant for skolens kontakt til hjemmet.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at få hjælp.