Elevstøtte ansøgning

år, inklusiv børnehaveklasse

(Skolens navn)

Nedenstående sektion udfyldes af begge forældre, hvis de er gift med hinanden eller har fælles bopæl uden at være gift med hinanden.

Ved forældrenes separation eller skilsmisse oplyses dato for separations- eller skilsmissebevilling her:

Oplysninger om forældres øvrige børn under 18 år med bopæl hos forældrene

Særlige oplysninger

Det er forældrenes pligt at henvende sig til efterskolen for at få lavet en ny støtteberegning, hvis de afgivne oplysninger ændrer sig mellem ansøgningstidspunktet og kursets begyndelse.

Oplysninger om forælders og ægtefælles/samlevers øvrige børn under 18 år med bopæl hos forælderen og samleveren

Særlige oplysninger

Det er forældrenes pligt at henvende sig til efterskolen for at få lavet en ny støtteberegning, hvis de afgivne oplysninger ændrer sig mellem ansøgningstidspunktet og kursets begyndelse.

Indlæser vent venligst