Hvad er en digital underskrift?

 Sådan ser en digital underskrift ud (eksempel)

 


Som du kan se fra eksemplet, har dokumentet, der skal underskrives, fået tilføjet en ekstra side, hvor den digitale underskrift er på.

I dette eksempel er der 2 personer, som har underskrevet dokumentet. Begge personer er valideret via deres personlige NemID eller medarbejdersignatur. Både datoen og tidspunktet for selve underskriften er registreret, og man kan se, hvad den enkelte underskriver har brugt til at underskrive med. I dette tilfælde er der brugt NemID med tilhørende nøglekort.

Når underskriftsprocessen afsluttes, forsegles dokumentet, så der ikke længere kan ændres på indholdet. Alle sider i dokumentet bliver forsynet med et unikt referencenummer.

Et dokument, underskrevet via signit.dk, er juridisk gældende. PDF- og SDO-filen kan bruges i det danske retsvæsen som et juridisk gyldigt bevis. Garantien udstedes af NETS, hvilket understreges ved, at underskrift boksen bærer logoet "Secured by NETS".

Læs her hvad en SDO fil er.