Hvad er en digital underskrift og hvordan ser man at dokumentet er underskrevet?

Vi oplever ofte spørgsmål om, hvordan en digital underskrift præcist fremtræder. Derfor har vi her valgt at beskrive detaljeret, hvordan en sådan underskrift ser ud. I det følgende præsenteres et eksempel, som vi vil tage udgangspunkt i. Det omhandler et dokument, der er blevet digitalt underskrevet af de relevante parter.

 

I eksemplet observeres det, at der er tilføjet en ekstra side i slutningen af dokumentet. Denne side indeholder vigtige oplysninger:

1) Navnet på den, der har underskrevet
2) Rollen, som underskriveren har haft i forbindelse med underskrivelsen (hvis rollemodulet anvendes, kan der f.eks. vælges en passende rollegruppe for et årsregnskab)
3) Identifikationsnummer for den anvendte underskriftsmetode. I dette eksempel er metoden MitID.
4) Det præcise tidspunkt for hver underskrivers signatur i UTC (Coordinated Universal Time, eller Koordineret Universel Tid på dansk). Dette tidsformat benyttes for at sikre klarhed omkring underskriftstidspunktet, uanset hvor i verden man befinder sig, når man underskriver eller gennemser dokumentet.

I dette eksempel er dokumentet underskrevet af to personer, begge valideret gennem deres personlige MitID. Både dato og tidspunkt for underskriften er nøjagtigt registreret, og det fremgår, hvilken metode hver underskriver har benyttet, her MitID.

Når en underskriftsproces afsluttes, bliver dokumentet forseglet, således at indholdet ikke længere kan ændres. Denne forsegling udføres med et EU-godkendt certifikat, kendt som et QES-certifikat (Qualified Electronic Signature). Et QES-certifikat anvendes til at skabe en kvalificeret elektronisk signatur, som tilbyder det højeste sikkerhedsniveau og juridisk set svarer til en håndskreven underskrift i mange jurisdiktioner, inklusive EU under eIDAS-forordningen.

Et dokument forseglet med et QES-certifikat er et dokument, der er underskrevet med en kvalificeret elektronisk signatur. Dette garanterer dokumentets integritet og oprindelse, idet signaturen bekræfter, at dokumentet ikke er ændret efter underskrivelsen, og at underskriverens identitet er verificeret og troværdig. En sådan forsegling med et QES-certifikat giver høj grad af tillid til dokumentets ægthed og juridiske gyldighed.

Dokumenter, underskrevet via signit.dk, er juridisk bindende. PDF-filen kan anvendes i det danske retssystem som et juridisk gyldigt bevis.