Tekster og dynamiske felter i emails der sendes fra Signit

Det er muligt at tilføje dynamiske felter til email skabeloner hvis man har Firma Plus eller Enterprise versionen. 

Man kan også redigere email skabeloner i forhold til tekster og billeder.

 

Vælg den pågældende email skabelon der skal rettes:

 

Email skabeloner kan laves med dynamiske felter


Dernæst rediger tekster og billeder og dernæst indsæt dynamiske felter jvf. nedenstående.


Email skabelon (OrderInsertedEmailTemplate) der benyttes når der sendes en aftale kan have disse felter:

%OrderId%  - returnerer det unikke ordre id på aftalen.

%OrderDeadline% - returnerer deadline for aftalen.

%OrderMessage% - returnerer unikke besked på aftalen.

%Time% - returnerer oprettelsestidspunktet for aftalen.

%CreatorName% - returnerer navnet på personen der har oprettet aftalen.

%OwnerName% - returnerer navnet på kontoejer. Det vil sige firmakontoens navn.

%DocumentName% - returnerer navn på dokumentet der skal underskrives.

%ToEmail% - returnerer email på modtager/underskriver.

%ToName% - returnerer navn på modtager/underskriver.

%SignUrl% - returnerer linket til underskrift for hver underskriver. 

Hvis man ønsker et link direkte til aftalen skal man benytte følgende syntax:

https://app.signit.eu/details?OrderId=%OrderId%

 

Email skabelon (OrderCompletedEmailTemplate) der benyttes når aftalen er underskrevet af alle parter:

 

%OrderId%  - returnerer det unikke ordre id på aftalen.

%OrderDeadline% - returnerer deadline for aftalen.

%OrderMessage% - returnerer unikke besked på aftalen.

%Time% - returnerer oprettelsestidspunktet for aftalen.

%CreatorName% - returnerer navnet på personen der har oprettet aftalen.

%OwnerName% - returnerer navnet på kontoejer. Det vil sige firmakontoens navn.

%DocumentTitle% - returnerer navn på dokumentet der skal underskrives.

%ToEmail% - returnerer email på modtager/underskriver.

%ToName% - returnerer navn på modtager/underskriver.

 

Email skabeloner kan laves med dynamiske felter