INDMELDELSESSKEMA

Undertegnede ansøger hermed om optagelse i Danske Dramatikere:

Jeg opfylder følgende optagelseskriterier: *

*
*

Værkets titel (ved oversættelser originalforfatters navn og nationalitet)

Nærmere oplysninger om værket (teater, tv, radio, film, mv)

Opført/udsendt 1. gang (år/sted)

Indlæser vent venligst