Indmeldelse til Kongensgaard Efterskole

Du/I bedes udfylde nedenstående formular. Ved at tilføje email adresse og CPR nummer sendes den udfyldte formular til alle underskrivere.

Forældre/værge

Forældremyndighedsindehavere/værge – ved fælles forældremyndighed, skal begge udfylde


Regler for optagelse på Kongensgaard Efterskole 2021/2022

Vi har et indmeldelsesgebyr på 2.500,- kr. som kan indbetales til skolens mobile pay nr. 56778 eller alternativt via bank overførsel til reg.nr. 8401 konto 4257236 mrk. elevens navn. Afbrydelse af ophold skal ske skriftligt, og der opkræves et gebyr på 7.650,- kr. Her henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vilkår på https://www.signit.dk/media/2295/regler-vilkaar-skoleaaret-2223.pdf

Regler for optagelse på Kongensgaard Efterskole 2022/2023

Vi har et indmeldelsesgebyr på 2.500,- kr. som kan indbetales til skolens mobile pay nr. 56778 eller alternativt via bank overførsel til reg.nr. 8401 konto 4257236 mrk. elevens navn. Afbrydelse af ophold skal ske skriftligt, og der opkræves et gebyr på 7.650,- kr. Her henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vilkår på https://www.signit.dk/media/2295/regler-vilkaar-skoleaaret-2223.pdf

Regler for optagelse på Kongensgaard Efterskole 2023/2024

Vi har et indmeldelsesgebyr på 2.500,- kr. som kan indbetales til skolens mobile pay nr. 56778 eller alternativt via bank overførsel til reg.nr. 8401 konto 4257236 mrk. elevens navn. Afbrydelse af ophold skal ske skriftligt, og der opkræves et gebyr på 7.650,- kr. Her henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vilkår på https://www.signit.dk/media/2295/regler-vilkaar-skoleaaret-2223.pdf

Regler for optagelse på Kongensgaard Efterskole 2024/2025

Vi har et indmeldelsesgebyr på 2.500,- kr. som kan indbetales til skolens mobile pay nr. 56778 eller alternativt via bank overførsel til reg.nr. 8401 konto 4257236 mrk. elevens navn. Afbrydelse af ophold skal ske skriftligt, og der opkræves et gebyr på 7.650,- kr. Her henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vilkår på https://www.signit.dk/media/2295/regler-vilkaar-skoleaaret-2223.pdf

Samtykke til at offentliggøre billeder på diverse medier

Med din underskrift giver du samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor du/jeres barn tydeligt er identificerbar, på følgende medier (sæt kryds)

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger

Skolen behandler helbredsoplysninger om dig på grundlag af persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Du/I kan læse mere om, hvordan vi behandler helbredsoplysninger på vores hjemmeside https://kge.dk/ (under GDPR).

Med din underskrift, giver du samtykke til:

At skolen behandler de helbredsoplysninger om eleven, som der er blevet givet til skolen af dig/jer, eller som skolen har fået af tredjepart, fx fra læge/PPR/tidligere skole

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlige henvendelse til skolens kontor herom. Vi gør dog opmærksom på, at tilbagekaldelse af samtykket kan medføre, at du/jeres barn ikke længere kan gå på skolen

Indlæser vent venligst